MENU:ROZCESTNÍK VÝSTUPŮ


ŠVP - Inovace školního vzdělávacího programu a využívání moderních vyučovacích metod

Dílčí aktivity:
1. Inovace matematiky a fyziky v ŠVP
2. Historické památky Jihlavy - mezipředmětové vztahy
3. Relaxační prvky ve výuce
4. Rozvoj čtenářské gramotnosti
5. Vzdělávání učitelů pro práci s programem Cabri II Plus

Úvodní video - Náplň aktivity - FotogalerieAJ - Rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce

Dílčí aktivity:
1. Metodické materiály pro výuku Aj
2. Ověření nové učebnice „Fairyland”
3. Příprava hodin anglického jazyka v interaktivní podobě
4. Bodové hodnocení žáků jako prostředek motivace
5. Tvorba časopisu „Cestománie” v anglickém jazyce

Úvodní video - Náplň aktivity - FotogalerieICT - Rozvoj informační a komunikační gramotnosti ve škole

Dílčí aktivity:
1. Vytváření a aplikace nových výukových a metodických materiálů pro předmět Práce s počítačem (1. – 9. ročník)
        a) výuka Práce s počítačem v 1. ročníku
        b) výuka Práce s počítačem ve 2. ročníku
        c) výuka Práce s počítačem ve 3. ročníku
        d) výuka Práce s počítačem ve 4. ročníku
        e) výuka digitální grafiky na ZŠ
        f) práce s tabulkami na ZŠ
        g) elektronické publikování na ZŠ
2. Interaktivní přípravy pro výuku různých předmětů na 1. stupni
3. Zavedení školního redakčního systému - Webové stránky školy
4. Vytvoření školního zpravodajského systému - Školní zpravodajství

Úvodní video - Náplň aktivity - FotogalerieVP - Správná volba povolání jako nezbytný předpoklad pro uplatnění na trhu práce ("Škola je trénink pro život")

Dílčí aktivity:
1. Schůzka žáků se zástupci středních škol
2. Exkurze k vybraným zaměstnavatelům na Vysočině
3. Já ve světě práce: „To jsem já”, „Škola je moje práce”, „Práce mých rodičů”, „Co jsme dokázali”
4. Profesní diagnostika

Úvodní video - Náplň aktivity - FotogalerieENV - Praktickými činnostmi v environmentální oblasti směřujeme k udržitelnému rozvoji

Dílčí aktivity:
1. Mapování květeny v okolí Jihlavy
2. Ekologické zemědělství v kraji Vysočina
3. Energie pro budoucnost
4. Krajina a životní prostředí Jihlavska
5. Recyklohrátky

Úvodní video - Náplň aktivity - FotogalerieCopyright © 2010 ZŠ Seifertova