MENU:AJ > Výstupy


Ověření nové učebnice „Fairyland”

Učebnice Fairyland 1 – nakladatelství Express Publishing, seznamovala žáky 2. třídy s Aj prostřednictvím kouzelného světa lesních skřítků a vil. Žáci si tak hravou formou v tomto pohádkovém světě osvojovali nová slovíčka k jednotlivým tématickým celkům, ke kterým byl v rámci ověření této nové učebnice, vypracován jednoduchý obrázkový slovníček (Picture Dictionary) a prezentace v programu Powerpoint, sloužící především k upevnění uvedené slovní zásoby. Vše je možné doplňkově využít v rámci výuky Aj nejen s touto učebnicí, ale i s mnoha jinými, protože tato základní slovní zásoba obsažená jak v obrázkovém slovníčku, tak v jednotlivých prezentacích obsahuje základní pojmy k tématům: moje škola, můj domov, moje hračky, moje tělo, moje jídlo, moje zvířata a smysly, která jsou základní obsahem většiny učebnic Aj pro mladší žáky. Dále v rámci osvojení jednoduchých písní a říkadel byly tyto písně a říkadla k jednotlivým tématům zpracovány jednostránkově v programu Aktiv studio formou pracovního listu a je jich možné využít pro školní účely. V neposlední řadě měli žáci možnost zpracovat jednotlivá témata v elektronické podobě a prezentovat je tak svým spolužákům. Tuto učebnici včetně softwaru na interaktivní tabuli lze zakoupit např. na www.infoa.cz.

Obrázkový slovníček k vybrané slovní zásobě:

název souboru popis
Picture_dictionary_01_School_1 vybraná slovní zásoba k tématu škola 1
Picture_dictionary_02_School_2 vybraná slovní zásoba k tématu škola 2
Picture_dictionary_03_Numbers vybraná slovní zásoba k tématu čísla
Picture_dictionary_04_My_ house_1 vybraná slovní zásoba k tématu můj dům 1
Picture_dictionary_05_My_house_2 vybraná slovní zásoba k tématu můj dům 2
Picture_dictionary_06_My toys vybraná slovní zásoba k tématu moje hračky
Picture_dictionary_07_My_Face vybraná slovní zásoba k tématu můj obličej
Picture_dictionary_08_My_food_1 vybraná slovní zásoba k tématu jídlo a pití 1
Picture_dictionary_09_My_food_2 vybraná slovní zásoba k tématu jídlo a pití 2
Picture_dictionary_10_My_food_3_Extra_yummy_yuk vybraná slovní zásoba k tématu jídlo a pití 3
Picture_dictionary_11_My_animals vybraná slovní zásoba k tématu moje zvířata
Picture_dictionary_12_Senses vybraná slovní zásoba k tématu smysly
Picture_dictionary_13_Verbs vybraná slovní zásoba k tématu slovesa
Picture_dictionary_14_Day_night vybraná slovní zásoba k tématu den a noc
Všechny výše uvedené soubory 5.3 MB (ZIP)

Prezentace k vybrané slovní zásobě:

název souboru popis
Prezentace_Powerpoint_01_My_School prezentace k vybranému tématu - moje škola
Prezentace_Powerpoint_02_This_is_the_house_part_1 prezentace k vybranému tématu - můj dům 1
Prezentace_Powerpoint_03_This_is_the_house_part_2 prezentace k vybranému tématu - můj dům 2
Prezentace_Powerpoint_04_My_Toys prezentace k vybranému tématu - hračky
Prezentace_Powerpoint_05_My_Face prezentace k vybranému tématu - můj obličej
Prezentace_Powerpoint_06_Food_and_drink_part_1 prezentace k vybranému tématu - jídlo a pití 1
Prezentace_Powerpoint_07_Food_and_drink_part_2 prezentace k vybranému tématu - jídlo a pití 2
Prezentace_Powerpoint_08_My_Animals prezentace k vybranému tématu - moje zvířata
Prezentace_Powerpoint_09_Senses prezentace k vybranému tématu - smysly
Prezentace_Powerpoint_10_Verbs prezentace k vybranému tématu - slovesa
Prezentace_Powerpoint_11_Day_night prezentace k vybranému tématu - den a noc
Všechny výše uvedené soubory 6.0 MB (ZIP)

Miniprojekty - práce dětí:

název souboru popis
Magic_forest_01 práce dětí k tématu - kouzelný les
Colours_02 práce děti k tématu - barvy
My_pencil_case_03 práce dětí k tématu - můj školní penál
My_face_04 práce dětí k tématu - můj obličej
My_toys_numbers_05 práce dětí k tématu - moje hračky, čísla
Všechny výše uvedené soubory 22.6 MB (ZIP)

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova