MENU:AJ > VýstupyPříprava hodin anglického jazyka v interaktivní podobě pro ActivStudio

Bylo vytvořeno a ověřeno 72 příprav v programu Aktiv studio. Některé tyto přípravy byly vytvořeny k jednotlivým učebnicím Aj na naší škole, a to: Welcome Starter A, B pro 1. a 2. třídy a jiné se staly doplňujícím interaktivním materiálem k učebnicím pro 5. a 6. třídy, a to: Click on Starter a Click on 1. Vytvořené přípravy bude tak možné využít i nadále ke zkvalitnění výuky Aj i jako vhodný doplňující materiál k opakování v rámci výuky v jiných třídách.

název přípravy stručný obsah třída předmět čas na realizaci (min.) N-nové učivo
V-vysvětlení
P-procvičení
metodické poznámky
AJ-1 Colours Welcome Starter A barvy, slovní zásoba k lekci 1. AJ 15 N, P lze zařadit jako nové (stačí 1-2 strany) nebo celé zopakovat
AJ-1 Farm animals domácí zvířata - slovní zásoba, píseň Old Mc Donald 1. AJ 25 P k opakování učiva
AJ-1 Food jídlo - slovní zásoba, Do you like…? 1. AJ 20 P k opakování učiva
AJ-1 Christmas Vánoce - slovní zásoba, píseň We Wish You… 1. AJ, HV 20 P k opakování učiva
AJ-1 Numbers čísla 1 - 10, slovní zásoba 1. AJ 20 P k opakování učiva
AJ-1 School školní potřeby - slovní zásoba, vazba Give me…, zrakové rozlišení slov 1. AJ 25 P k opakování učiva
AJ-2 Colour my world part 1 slovní zásoba - barvy 2. AJ 20 N lze průběžně zařadit s probíranou lekcí k učebnici Welcome Starter A
AJ-2 Colour my world part 2 slovíčka - barvy, slovní zásoba k lekci Colour My World 2. AJ 20 N, P Welcome Starter A - 2. lekce
AJ-2 Easter slovní zásoba - egg, lamb, basket, bunny, chick, flowers 2. AJ 20 N, P Welcome Starter A
AJ-2 Christmas tree, star, present, bell, candle 2. AJ 20 P Welcome Starter A
AJ-2 Let´s go train, boat, bus, plane 2. AJ 20 P Welcome Starter A
AJ-2 My pet slovní zásoba - parrot, mouse, rabbit, fish 2. AJ 20 P Welcome Starter A
AJ-2 My body části těla - eye, ear, head, hand, nose, arm… 2. AJ 20 N, P Welcome Starter A
AJ-2 My friends letters part 1 písmena - C, A, T, D, O, G
čísla 1 - 7, slova - zvuk - Cat, Dog
2. AJ 20 N lze průběžně zařadit s probíranou lekcí k učebnici Welcome Starter A
AJ-2 My friends letters part 2 říkanka My hand, numbers 1-10, slovíčka cat, dog 2. AJ 30 N, P Welcome Starter A
AJ-2 Red little hen house, cat, hen, chicken, horse, mouse, brad, wheat, flour 2. AJ 20 P Welcome Starter A
AJ-2 Shape it part 1 slovní zásoba - barvy, tvary 2. AJ 30 N lze průběžně zařadit s probíranou lekcí k učebnici Welcome Starter A
AJ-2 Shape it part 2 slovní zásoba - barvy, čísla, tvary 2. AJ 20 N, P Welcome Starter A - 3. lekce
AJ-2 Welcome Starter A revision colours, numbers, transport, pets, verbs 2. AJ 40 N, P Welcome Starter A
AJ-3 Alphabet alphabet, vocabulary 3. AJ 40 P Welcome Starter B
AJ-3 It's a school day numbers 11 - 20, school objects 3. AJ 40 N, P Welcome Starter B
AJ-3 Lovely weather months, seasons 3. AJ 20 N, P Welcome Starter B
AJ-3 Pretty colours shapes, colours 3. AJ 30 P Welcome Starter B
AJ-3 Special days my family, toys 3. AJ 30 N, P Welcome Starter B
AJ-3 Super clothes clothes, have got, has got 3. AJ 40 N, P Welcome Starter B
AJ-3 Yummy and Yuk food, I like, I don´t like 3. AJ 40 N, P Welcome Starter B
AJ-4 Can, can't can - positive, negative, questions 4. AJ 30 N, P Welcome 1
AJ-4 Have got have got - positive, negative, questions 4. AJ 30 N, P Welcome 1
AJ-4 Christmas Christmas vocabulary, songs 4. AJ 40 N, P  
AJ-4 This, these, that, those this, these, that, those, clothes 4. AJ 30 N, P Welcome 1
AJ-4 To be to be - positive, negative, questions 4. AJ 25 N, P Welcome 1
AJ-5 Present continuous present continuous - positive, negative, questions 5. AJ 40 N, P Welcome 1
AJ-5 Present simple present simple positive, negative, questions 5. AJ 30 N, P Welcome 1
AJ-5 Seasonal activities months, seasons, seasonal activities 5. AJ 40 N, P Welcome 1
AJ-5 Short answers short answers - to be, have got, can, pres. sim. 5. AJ 40 N, P Welcome 1
AJ-5 Wh.. questions what, where, when, whose, who, how much/many 5. Aj 30 N, P Welcome 1
AJ-6 A life with dolphins reading, prepositions of time 6. AJ 25 P Click on Starter
AJ-6 Adverbs of frequency adverbs of frequency 6. AJ 30 N, P Click on Starter
AJ-6 Consolidation 1 animals, colours, spelling, to be, articles 6. AJ 45 P Click on Starter
AJ-6 Consolidation 2 to be, numbers, plurals, nationalities 6. AJ 45 P Click on Starter
AJ-6 Consolidation 3 household obj., ordinal numbers, have got, plurale, poss. adject., possessive case, this/these, that/those 6. AJ 45 P Click on Starter
AJ-6 Consolidation 4 parts of animals, telling the time, can 6. AJ 45 P Click on Starter
AJ-6 Consolidation 5 present. simple, seasons, adverbs of freq. 6. AJ 45 P Click on Starter
AJ-6 Consolidation 6 shops, some, any, much, many, prepositions 6. AJ 45 P Click on Starter
AJ-6 Countable, uncountable coutable/uncoutable n., the imperative 6. AJ 35 N, P Click on Starter
AJ-6 Have got have got, has got - positive, neg. 6. AJ 20 N, P Click on Starter
AJ-6 Houses and homes types of homes, parts of the house 6. AJ 25 N, P Click on Starter
AJ-6 How much is it shops 6. AJ 25 N, P Click on Starter
AJ-6 Ordinal numbers household household objects, ordinal numb. 6. AJ 30 N, P Click on Starter
AJ-6 Plurals plurals, irregular plural 6. AJ 20 N, P Click on Starter
AJ-6 Possessives possessive case, possessive adjectives 6. AJ 25 N, P Click on 1
AJ-6 Telling the time clocks, what´s the time? 6. AJ 40 N, P Click on Starter
AJ-6 This, these, that, those demostrative pronouns 6. AJ 30 N, P Click on 1
AJ-6 Working with animals present simple, adjectives, vocab. 6. AJ 40 N, V Click on Starter

UPOZORNĚNÍ: V některých prohlížečích je nutné soubory s přípravami uložit přes nabídku Uložit odkaz jako...,                         popřípadě u uložených souborů změnit příponu souboru na flp

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova