MENU:AJ > Výstupy


Bodové hodnocení žáků jako prostředek motivace


V rámci výuky Aj byl v šestých třídách k příslušné učebnici AJ zpracován bodový systém hodnocení, a to v barevných tabulkách, ve 2 variantách, včetně instruktážního videa. Tento systém nahradil běžnou klasifikaci alternativním způsobem hodnocení. Cílem této metody bylo žáky více přirozeně motivovat k práci a odbourat tak hledání chyb a nedostatků. Metoda je poměrně objektivní, žákům srozumitelná a vedla žáky k větší aktivitě, snaživosti a odpovědnosti za své výsledky. Tento způsob hodnocení je možné s určitými obměnami využít i v jiných předmětech při zachování podstaty systému. Celý systém byl navíc doplněn o ukázky minitestů, které je možné využít v rámci běžné výuky Aj.

název souboru popis
Bodove_hodnoceni_uvod úvod k systému bodového hodnocení
Bodove_ hodnoceni_uvodni_video instruktážní video systému bodového hodnocení
Bodove_hodnoceni_tabulky příklady tabulek (ve dvou variantách) v rámci systému bodového hodnocení k vybrané
učebnici AJ - Click on Starter, Click on 1
Bodove_hodnoceni_minitesty příklady minitestů k použití nejen v rámci bodového hodnocení
Všechny výše uvedené soubory 67.7 MB (ZIP)

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova