MENU:ENV > Výstupy


Mapování květeny v okolí Jihlavy


Cílem této části projektu bylo nejen naučit žáky poznávat nejznámější druhy bylin a dřevin v jejich okolí, pracovat s odbornou literaturou, osvojit si postupy a dovednosti při zakládání herbáře, zkvalitnit a oživit výuku přírodopisu, ale především vést žáky k získání pozitivního vztahu ke svému okolí.

V zimním období jsme se zaměřili na rozpoznávání listnatých stromů podle kůry a postavení pupenů na větvičce a na určování jehličnatých stromů podle jehlic a šištic. K tomu jsme využili klíče pro určování stromů a keřů v zimním období. Žáci tak poznali, že i v zimě je možné rozpoznat ten či onen strom. Zároveň žáci založili herbář listnatých stromů a keřů.

V jarních a letních měsících jsme podnikali botanická praktika do blízkého okolí školy, kde žáci plnili úkoly z pracovních listů, které se týkají rostlinných orgánů, tedy určujících znaků daného rostlinného druhu. Nedílnou součástí botanických praktik byl i sběr rozličného rostlinného materiálu pro výrobu herbářů bylin.

Pracovní listy - byliny:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Blatouch bahenní 0.3 MB DOC
Česnáček lékařský 0.1 MB DOC
Dymnivka dutá 0.1 MB DOC
Heřmánek pravý 0.2 MB DOC
Hluchavka bílá 0.1 MB DOC
Hluchavka nachová 0.3 MB DOC
Hluchavka žlutá 0.1 MB DOC
Jahodník 0.2 MB DOC
Jetel chlumní 0.1 MB DOC
Jitrocel 0.2 MB DOC
Kokořík mnohokvětý 0.1 MB DOC
Koniklec luční 0.1 MB DOC
Kopretina bílá 0.2 MB DOC
Kostival lékařský 0.2 MB DOC
Lechna jarní 0.1 MB DOC
Leknín bílý 0.1 MB DOC
Maceška trojbarevná 0.3 MB DOC
Hluchavka bílá 0.1 MB DOC
Merlík všedobrý 0.2 MB DOC
Mochna husí 0.1 MB DOC
Mochna jarní 0.1 MB DOC
Penízek rolní 0.1 MB DOC
Plicník lékařský 0.3 MB DOC
Pomněnka bahenní 0.2 MB DOC
Popenec břečťanovitý 0.3 MB DOC
Přeslička 0.2 MB DOC
Pryskyřník 0.1 MB DOC
Rozrazil rezekvítek 0.1 MB DOC
Sasanka hajní 0.2 MB DOC
Sedmikráska obecná 0.1 MB DOC
Šťavel kyselý 0.1 MB DOC
Vemeník dvoulistý 0.1 MB DOC
Violka vonná 0.1 MB DOC
Vlčí mák 0.2 MB DOC
Zběhovec ženevský 0.2 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 4.7 MB ZIP

Sborník:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Sborník ekologických aktivit 10.6 MB PDF

Pracovní listy - list. stromy a keře:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Angrešt 0.1 MB DOC
Azalka 0.1 MB DOC
Bez černý 0.1 MB DOC
Bříza bradavičnatá 0.1 MB DOC
Buk lesní 0.1 MB DOC
Dub zimní 0.1 MB DOC
Hloh obecný 0.1 MB DOC
Jasan ztepilý 0.1 MB DOC
Javor japonský 0.1 MB DOC
Jeřáb obecný 0.1 MB DOC
Jírovec maďal 0.1 MB DOC
Lípa srdčitá 0.1 MB DOC
Líska obecná 0.1 MB DOC
Olše lepkavá 0.1 MB DOC
Ostružiník maliník 0.1 MB DOC
Přísavník pětiprstý 0.1 MB DOC
Růže šípková 0.1 MB DOC
Šácholan 0.1 MB DOC
Šeřík obecný 0.1 MB DOC
Třešeň ptačí 0.1 MB DOC
Vrba jíva 0.1 MB DOC
Vrba křehká 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 1.4 MB ZIP

Pracovní listy - jehličnany:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Borovice lesní 0.1 MB DOC
Borovice přímořská 0.1 MB DOC
Borovice rumelská 0.1 MB DOC
Douglaska tisolistá 0.1 MB DOC
Jalovec obecný 0.1 MB DOC
Jedle bělokorá 0.1 MB DOC
Modřín opadavý 0.1 MB DOC
Smrk pichlavý 0.1 MB DOC
Smrk ztepilý 0.1 MB DOC
Tis červený 0.1 MB DOC
Zerav západní 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.9 MB ZIP

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova