MENU:ENV > Výstupy


Ekologické zemědělství v kraji Vysočina


Tato část projektu byla zaměřena na zmapování ekologického zemědělství a jeho produktů v kraji Vysočina.

Na začátku projektu vyplnili žáci osmých tříd vstupní dotazník znalostí zdravé výživy a konzumace biopotravin. Ukázalo se, že zdaleka ne všichni chápou pojmy jako biopotraviny, biovýrobky nebo ekologické zemědělství.

Žáci pak byli rozděleni do skupin a jejich úkolem bylo provést průzkum nabízených biovýrobků v prodejnách zdravé výživy. Vytvořili také nástěnnou mapu biofarem na Vysočině a zpracovali prezentaci propagující ekologické zemědělství.

Následovaly exkurze do celkem pěti ekofarem. S ekologicky šetrným hospodařením se žáci seznámili na farmě v Horních Dubenkách, Ctiboři, v jihlavském Sasově, Ratibořicích na Třebíčsku a v Milotičkách na Pelhřimovsku.

Dílčí aktivita „Ekologické zemědělství v kraji Vysočina“ vyvrcholila podzimní akcí “Bioden – zdravý životní styl“, v rámci níž žáci i učitelé absolvovali přednášky o ekologickém zemědělství, o ekofarmách na Vysočině, o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Součástí akce byla také praktická ukázka vaření z biopotravin, možnost ochutnávek a objednávky bioproduktů z farmy Sasov.

Smyslem této aktivity bylo podnítit v žácích zájem o ekologicky šetrné zemědělské využití krajiny, dovést je k zamyšlení nad jejich stravovacími návyky a usnadnit jim hledání cesty ke zdravému životnímu stylu. Díky účasti v projektu se dnes také lépe orientují při nákupu biopotravin, mají představu, co znamená značka BIO a kolik se za tímto označením skrývá práce.

Bioden:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Bioden - biofarmy (reportáž) 0.1 MB DOC
Bioden - biofarmy (reportáž) 0.3 MB DOC
Bioden - biofarma Sasov (reportáž) 0.4 MB DOC
Bioden - biofarma Sasov (reportáž) 0.1 MB DOCX
Biofarma Sasov (prezentace) 7.3 MB PDF
Mentální anorexie a bulimie 0.9 MB PPTX
Všechny výše uvedené výstupy 8.9 MB ZIP

Recepty:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Recepty 01 1.0 MB DOC
Recepty 02 0.1 MB DOC
Recepty 03 0.2 MB DOC
Recepty 04 0.6 MB DOC
Recepty 05 0.7 MB DOC
Recepty 06 0.2 MB DOC
Recepty 07 1.0 MB DOC
Recepty 08 0.5 MB DOC
Recepty 09 0.4 MB DOC
Recepty 10 0.9 MB DOC
Recepty 11 1.0 MB DOC
Recepty 12 1.9 MB PPT
Všechny výše uvedené výstupy 7.8 MB ZIP

Sborník:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Sborník ekologických aktivit 10.6 MB PDF

Biofarmy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Biofarma Dobrovolný 2.2 MB PPT
Biofarma Habermannová 0.6 MB PPT
Biofarma Chadim 3.0 MB PPT
Biofarma Křišťan 0.6 MB PPT
Biofarma Sklenář 2.6 MB PPT
Všechny výše uvedené výstupy 8.0 MB ZIP

Bioprodejny:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Bioprodejna Fyton 3.0 MB ODP
Bioprodejna Naturstyl 1.0 MB ODP
Bioprodejna Natural Centrum 1.0 MB ODP
Všechny výše uvedené výstupy 5.0 MB ZIP

Ostatní:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Bioprodukty - dotazník 0.1 MB DOC
Bioprodukty - dotazník (vyhodnocení) 0.1 MB XLS
Dotazník pro ekozemědělce 0.3 MB DOC
Ekozemědělství na Vysočině 0.9 MB PPT
Kvíz znalostí bioproblematiky 0.1 MB DOC
List bioprodejny 0.1 MB DOC
Bioden - plakát 0.8 MB DOC
Seznam ekozemědělců na Vysočině 2.6 MB XLS
Biokatalog 0.3 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 2.3 MB ZIP

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova