MENU:ENV > Výstupy


Energie pro budoucnost


Díky této aktivitě měli žáci 9. ročníku získat ucelenou představu o možnostech výroby elektrické energie v České republice, seznámit se s provozem jednotlivých typů elektráren, poznat jejich výhody a nevýhody a pochopit význam obnovitelných zdrojů energie pro nás i pro budoucí generace.

V průběhu projektu žáci navštívili jadernou elektrárnu v Dukovanech, přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, malou vodní elektrárnu na řece Jihlavě, větrnou elektrárnu v Pavlově u Stonařova a fotovoltaickou elektrárnu na pozemku soukromého investora. Pochopili, že všechny využívané způsoby výroby elektrické energie mají své výhody a nevýhody, společně s učitelem vyrobili interaktivní mapu elektráren ČR. Díky upravenému rotopedu si sami vyzkoušeli vyrobit elektrický proud pouze prací vlastních svalů.

Výstupem této aktivity byla také závěrečná konference na téma „Obnovitelné a vyčerpatelné zdroje energie, možnosti výroby elektrické energie v ČR“. Šlo vlastně o jakousi televizní debatu, kde učitel byl moderátorem a žáci v jednotlivých týmech hájili a prosazovali výrobu elektrické energie různými způsoby. Využívali přitom vědomosti získané v průběhu projektu, učili se diskutovat, argumentovat, prezentovat a obhajovat své názory.

Elektrárny -
pracovní listy (zadané):

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Jaderná - pro a proti 0.1 MB DOC
Jaderná 0.1 MB DOC
Tepelná 0.1 MB DOC
Vodní 0.1 MB DOC
Větrná 0.1 MB DOC
Fotovoltaická 0.1 MB DOC
Biomasa a bioplyn 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.4 MB ZIP

Elektrárny -
pracovní listy (odevzdané):

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Jaderná - pro a proti (2010) 0.4 MB DOC
Jaderná - pro a proti (2011) 1.6 MB DOC
Jaderná (2010) 0.1 MB DOC
Jaderná (2010) 0.1 MB DOCX
Jaderná (2011) 0.6 MB DOC
Tepelná (2010) 0.8 MB ODT
Tepelná (2011) 0.2 MB DOC
Vodní (2010) 0.1 MB DOCX
Vodní (2011) 0.8 MB DOC
Větrná (2010) 1.0 MB DOC
Větrná (2011) 0.3 MB DOC
Větrná (2011) 0.2 MB DOC
Fotovoltaická (2010) 0.9 MB DOC
Fotovoltaická (2011) 0.1 MB DOC
Biomasa a bioplyn (2010) 0.4 MB DOC
Biomasa a bioplyn (2011) 0.2 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 5.6 MB ZIP

Sborník:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Sborník ekologických aktivit 10.6 MB PDF

Elektrárny -
žákovské prezentace:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Jaderná - pro a proti (2010) 0.4 MB PPT
Jaderná - pro a proti (2011) 3.4 MB PPT
Jaderná (2010) 0.8 MB PPT
Jaderná (2011) 2.3 MB PPTX
Tepelná (2010) 2.7 MB PPT
Tepelná (2011) 1.6 MB PPTX
Vodní (2010) 8.7 MB PPT
Vodní (2011) 5.0 MB ODP
Větrná (2010) 0.4 MB PPT
Větrná (2011) 3.0 MB ODP
Fotovoltaická (2010) 2.0 MB PPT
Fotovoltaická (2011) 1.4 MB PPTX
Biomasa a bioplyn (2010) 3.6 MB PPT
Biomasa a bioplyn (2011) 0.7 MB PPTX
Všechny výše uvedené výstupy 34.3 MB ZIP

Ostatní:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Seznam elektráren v ČR 0.1 MB DOC
Přehled výkonu elektráren v ČR 0.2 MB DOC
Zhodnocení exkurze 1 0.1 MB DOC
Zhodnocení exkurze 2 0.1 MB DOC
Zhodnocení exkurze 3 0.1 MB DOC
Zhodnocení exkurze 4 0.1 MB DOC
Exkurze 1 - získané informace 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.2 MB ZIP

Videa:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Obnovitelné zdroje HK - exkurze 36.3 MB AVI
Rotoped 7.0 MB AVI
Konference 2010 39.8 MB 3GP
Konference 2011 44.6 MB 3GP

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova