MENU:ENV > Výstupy


Krajina a životní prostředí Jihlavska

Cílem této aktivity bylo seznámit žáky mladšího školního věku s rostlinami a živočichy žijícími na Jihlavsku. K naplnění tohoto záměru byly vybrány tři vhodné lokality – naučná stezka Křemešník, Vysoký kámen a naučná Hornická stezka. Ty si nejprve prošly samotné paní učitelky, vybraly vhodná stanoviště pro plnění úkolů, vytvořily pro žáky pracovní listy, poznávací karty živočichů a rostlin, prezentace vybraných oblastí a nasbíraly také dostatečné množství přírodnin do herbáře, který rovněž v rámci celého projektu vznikl. Herbář byl zalaminován a bude v budoucnu dále rozšiřován.

Na jaře se do vybraných lokalit vypravily paní učitelky znovu, tentokrát společně se žáky. Děti plnily úkoly z pracovních listů, učily se pracovat s mapou, vyhledávat informace v encyklopediích, v atlasech rostlin a živočichů, dodržovat pravidla chování v přírodě, komunikovat a spolupracovat ve skupině.

Po návratu z naučných stezek byly vytvořeny prezentace a hodnocení jednotlivých lokalit, proběhlo ve škole vyhodnocení plnění jednotlivých úkolů a celý projekt byl prezentován v prostorách školy. Na závěr projektu žáci navštívili ještě Muzeum Vysočiny v Jihlavě – část věnovanou rostlinstvu a živočichům na Jihlavsku.

Naučné stezky:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Křemešník - příprava 4.7 MB PPT
Hornická stezka - příprava 15.6 MB PPS
Vysoký Kámen - příprava 11.5 MB FLP
Křemešník 29.3 MB PPT
Hornická stezka 5.8 MB FLP
Vysoký Kámen 11.0 MB PPS
Křemešník - hodnocení 0.4 MB DOC
Hornická stezka - hodnocení 0.6 MB DOC
Vysoký Kámen - hodnocení 2.0 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 79.2 MB ZIP

Pracovní karty rostlin:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Rostliny 1 0.4 MB DOC
Rostliny 2 6.6 MB DOC
Rostliny 3 0.4 MB DOC
Rostliny 4 0.2 MB DOC
Rostliny 5 0.4 MB DOC
Rostliny 6 1.1 MB DOC
Rostliny 7 0.3 MB DOC
Rostliny 8 6.9 MB DOC
Rostliny 9 1.3 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 16.2 MB ZIP

Pracovní karty živočichů:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Živočichové 1 1.7 MB DOC
Živočichové 2 1.5 MB DOC
Živočichové 3 0.9 MB DOC
Živočichové 4 0.9 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 4.7 MB ZIP

Pracovní listy k encyklopediím:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Les 0.4 MB XLSX
Příroda 0.3 MB DOC
Rostliny 0.1 MB DOC
Savci 0.8 MB DOC
Stromy 0.2 MB XLSX
Vesmír 0.1 MB DOC
Země 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 1.7 MB ZIP

Pracovní listy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Dýchání a výživa rostlin 0.1 MB JPG
Jarní byliny 0.1 MB JPG
Jehličnany 1 0.1 MB JPG
Jehličnany 2 0.1 MB JPG
Kultrurní rostliny 1 0.1 MB JPG
Kultrurní rostliny 2 0.1 MB JPG
Názvy druhů 1 0.1 MB JPG
Názvy druhů 2 0.1 MB JPG
Plody 0.1 MB JPG
Přírodní společenstva 0.1 MB JPG
Stavba rostlinného těla 0.1 MB JPG
Druhy stonků bylin a dřevin 0.1 MB JPG
Bezobratlí v lese 0.2 MB JPG
Co patří lesu 0.1 MB JPG
Houby 0.1 MB JPG
Kompostovací pexeso 0.2 MB JPG
Krajiny a turistika 0.1 MB JPG
Listy rostlin 0.1 MB JPG
Příroda - křížovky 0.1 MB JPG
Stromy a keře - osmisměrka 0.1 MB JPG
Zobáky a nohy 0.1 MB JPG
Všechny výše uvedené výstupy 2.0 MB ZIP

Pracovní listy k vycházkám:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Rostliny 0.1 MB DOC
Příroda 0.5 MB DOC
Zobáky a nohy ptáků 1.1 MB DOC
Hledej rozdíly 1.1 MB DOC
Na procházce přírodou 1.0 MB DOC
Rostliny - osmisměrka 1.0 MB XLS
Houby 0.3 MB DOC
Určování bylin 0.2 MB DOC
Člověk a příroda 0.1 MB DOC
Stopy zvířat 0.1 MB DOC
Jehličnaté stromy 1.5 MB DOC
Obyvatelé lesa 0.2 MB DOC
Řešení pracovních listů 1.7 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 8.2 MB ZIP

Sborník:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Sborník ekologických aktivit 10.6 MB PDF


UPOZORNĚNÍ: V některých prohlížečích je nutné soubory ve formátu FLP uložit přes nabídku Uložit odkaz jako...,                         popřípadě u uložených souborů změnit příponu souboru na flp

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova