MENU:ICT > Výstupy


Výuka Práce s počítačem ve 2. ročníku

název souboru s přípravou stručný obsah hodiny N-nové učivo
V-vysvětlení
P-procvičení
poznámky, doplnění, návrhy
Úvodní hodina, založení vlastní složky Zopakování, pracovních návyků, přihlášení, odhlášení, zavedení vlastní složky, ukládání do složky P, N  
Program malování, použití pracovních nástrojů v malování, využití textu Kresba vlastního obrázku, popis obrázku V, P  
Program Malování, vložení obrázku z dokumentů, popis obrázku, úprava obrázku vlastní kresbou Medvídek koala nebo jiný obrázek z dokumentů, kopírujeme do programu Malování, obrázek upravíme a napíšeme k němu jednoduchý text. Do obrázku namalujeme pomocí nástrojů v Malování vlastní dokreslení obrázku. N, V, P  
Internet, seznámení s vyhledávačem Google Obrázky našich nejznámějších ilustrátorů nebo osobností N  
Program Word, tabulka, kopírování obrázku do tabulky, psaní textu Vánoční přání- vytvoření tabulky s dvěma okny. V prvním okně je z vyhledávače Google kopírovaný obrázek s vánoční tématikou. Ve druhém okně je napsané vánoční přání. N, P, V  
Internet- prohlížeče Internetu, webové stránky školy, města… Seznámení s webovými stránkami školy a našeho města. Prohlížení stránek, hledání zajímavostí (fotografie, sport, historie…) N, V  
WordArt, typy písma, kopírování obrázků z vyhledávače Google do dokumentu Word Podzim, práce je rozložena do dvou vyučovacích hodin. V první hodině děti pracují s nadpisem WordArt a na Googlu vyhledávají vhodné obrázky k podzimu. Druhou hodinu vyhledané obrázky vkládají do programu Word P, V dvouhodinovka
Program Word,WordArt, Google, Malování Pozvánka na oslavu narozenin- Procvičení práce ve více programech. Kopírování obrázků, vlastní obrázek z malování, jeho úprava a zkopírování do programu Word. Práce s textem, jeho úprava. Nadpis ve WordArt. P Zpracování tématu vyšlo jako dvouhodinovka. Náročná práce vzhledem k práci ve více programech. Lze zjednodušit.
Internet, vyhledávač Google, vkládání, textu a různé styly textu Obrázky Prahy P  
Program Word, práce s textem, úprava textu, vkládání obrázku z vyhledávače Google a vkládání obrázku Petřínská rozhledna- opis zadaného textu, vyhledávání vhodného obrázku na Internetu P, V Práce s učebnicí Čj Fraus, kde je text básně.
Malování, geometrické tvary, výběr tvarů, kopírování Příklady na násobení s vytvořením názorného příkladu. (čtverec, obdélník, kruh) P V textu dětem dělalo problémy najít znaménka pro zápis - násobení, dělení a rovná se.
Program Word, klipart, vyhledávání obrázků Slovní druhy (podstatná jména) Procvičování látky z ČJ. Téma bylo vcelku jednoduché a určeno k procvičování práce ve Word úprava a psaní písma v dané velikosti a barvě a práce s klipartem. P  
Program Word- práce s textem, prohlížeč Google, kopírování Můj domácí mazlíček - slohové cvičení v rámci českého jazyka o mém domácím mazlíčkovi (křeček, kočka, rybičky…), text píšeme podle předem zadané osnovy. Z Google kopírování obrázku mazlíčka, kterého popisujeme, vkládání a úprava obrázku. P dvouhodinovka
Program Word, přepis textu psaného písmeny velké abecedy. Klipart a obrázky z Google Návštěva v Zoo - Psaní písmen ve vlastních jménech, úprava textu. Mezipředmětové vztahy s ČJ. Vyhledávání obrázků v klipartu s kombinací obrázků na Google. Kopírování a ukládání do Wordu. /úprava obrázků a jejich pojmenování. N, V, P dvouhodinovka
Malování, kopírování obrázků z Google, pojmenování obrázků Jaká zvířata vidíme na venkovském dvoře - zkopírované obrázky je možno v malování výběrem upravit a dokreslit k nim pozadí nebo pouze zkopírovat a pojmenovat. P Práce je pro děti velmi zajímavá.
Word, opis textu, úprava textu, vkládání obrázku, Klipart, Google Na prázdniny - text básničky děti přesně opíší podle předlohy. Úpravu textu dělají podle zadání vyučujícího. Z klipartu a z Googlu potom vyhledávají vhodné obrázky, které zařazují k textu. P Procvičení, znalostí práce za celý školní rok s využitím jednotlivých programů a nástrojů k vytvoření hotové práce. Lze využít i jako práci na dvě vyučovací hodiny.
Word, vytvoření tabulky, úprava tabulky Násobilka - do vytvořené tabulky, doplňujeme násobky čísel malé násobilky. Tabulku lze barevně oddělit do pruhů s násobky. N, V  
Program Word, typy písma, Google, kopírování obrázků do Wordu Staví se dům- žáci se v hodině českého jazyka v učebnici Fraus seznámí s tématem stavba domu, co je potřeba ke stavbě, jací jsou potřeba řemeslníci. Zprostředkování nového učiva je realizováno přes analýzu textu. V hodině PC si konkrétně vyhledáváme obrázky k danému tématu. N, V, P Téma jsme zvládali jako dvouhodinovku.


název souboru s přípravou stručný obsah hodiny N-nové učivo
V-vysvětlení
P-procvičení
poznámky, doplnění, návrhy
01.Word-psani_ textu-vkladani obrazku_ k_ textu Opakování dvojhlásek ou, au . Opakování funkce kláves Enter a mezerník V, P Žáci si na nadpisu a jménu autora opakují barvu a velikost písma
02.Malovani-ctyruhelniky Opakování co je čtyřúhelník, v programu Malování vytváření čtyřúhelníků, vylévání barvou pomocí funkce Plechovka P Žáci si v programu Malování vytvoří 10 čtyřúhelníků, které se překrývají, poté je vybarví pomocí plechovky
03.Malovani-Iglu_a_snehulak V programu Malování si děti vytvoří jednu cihlu, kterou kopírují a staví z ní iglú. Přebytečné části stavby po vybarvení vygumují. P  
04.Malovani-Google   V, P  
05.Word -kopirovani _textu-nahrazeni_ slov_ obrazky
+ pracovni_word_rymovacky
+ prac_res_word_rymovacky
Z pracovního souboru si děti zkopírují rýmovačku, která se jim líbí a vyznačená slova vymažou. V programu Malování si namalují malý obráze, kterým dané slovo nahradí.    
06.Word-text-kopirovani_ Skryvacky Práce v programu Word, opis textu, vyhledání slova ukrytého slova a jeho napsání, posun slova pomocí tabulátoru, překrývání slova obrázkem - opakování pozice obrázku před textem N, P Upozornit žáky na to, že posunou slovo pouze v případě, že kurzor je před slovem
07.WordArt - seznameni Opakování spuštění programu Word, nové - používání WordArtu, který je trojrozměrný a chová se jako obrázek N Děti se na svých jménech a jménech svých kamarádů seznámí s používáním trojrozměrného písma.
08.WordArt - procvicovani Psaní delší věty pomocí nástroje WordArt, seznámení se s novými možnostmi - stínování, zarovnání textu N, V Pro slabší děti je možné vhodné věty napsat na tabuli, věty volíme podle toho, kdy tuto přípravu učíme
09.WordArt - dokonceni Protože s WordArtem pracujeme již třetí hodinu, využijeme znalostí z předcházejících hodin. Nově přibudou ikony, které umožňují měnit tvary písma a pohybovat textem jako obrázkem P Děti mohou využít i ikony, která umožňuje deformace
10.Word- text -kopirovani -tvrde slabiky Opakujeme psaní textu - slova s tvrdými slabikami, přepínání mezi okny - Word - Google, z Googlu kopírování vhodných obrázků, práce s obrázkem - obtékání textu - pozice těsná V, P  
11.Word- text -Mekke_ slabiky Práce ve Wordu, vyhledání obrázků na internetu, kopírování obrázků P  
12.Word -psani_ textu- Prirovnani Žáci píší přirovnání, která znají. Ve vyhledávači Google hledají vhodné obrázky, které ve Wordu upravují V, P Vhodná přirovnání s dětmi zopakujeme
13.Word -text-uprava_ textu Práce v programu Word - opis textu a práce s textem, označení části textu pomocí klávesy Shift a šipek, úprava textu - změna barvy a velikosti písma P Využití obou způsobů označení textu - pomocí tažení myší i pomocí klávesy Shift a šipek - děti samy poznají, který způsob je výhodnější
14.Klipart-seznameni Děti se seznámí s využitím klipartu - další možnosti vložení obrázku k textu N  
15.-16.Malovani-uprava_obrazku_ pomoci_ Vyber_ libovolného_ tvaru Práce se dvěma okny- program Malování. V jednom mají děti zkopírované pozadí lesa, do kterého umísťují upravené obrázky pohádkových postav. Postavy si upravují nebo malují ve druhém okně Malování. Obrázky si vyhledávají v Googlu. V,P Nezapomeneme děti upozornit na to, že obrázkem umístěným na pozadí lze pohybovat jen do té doby, pokud nekliknou mimo něj. Tato práce je dvou hodinová.
17.-18.Word- Google-kopirovani Na učivu o světadílech si zopakujeme psaní velkých písmen - Shift. Napsání nadpisu pomocí různých fontů písma. Kopírování a úprava obrázků z Googlu. P Děti na internetu vyhledávají obrázky, které jsou typické pro daný kontinent. Nadpis kontinentu je barvou, která je na olympijské vlajce. Toto dětem vysvětíme. Možnost práce ve skupinách. Příprava je na dvě hodiny.
19.Word -tabelator_Google Program Word, psaní slov s předponami bě, pě, vě. Napsání předpony a dokončení slova - posun tabelátorem - vytvoření sloupce N Ke každé předponě z Googlu zkopírujeme vhodný obrázek
20.Word- tabulka_Google V programu Word si vytvoříme jednoduchou tabulku. Do jedné části tabulky napíšeme slovo PŘEDLOŽKY, do druhé píšeme předložky. Pod tabulku si zkopírujeme obrázky, které pomocí nabídky Obtékání textu upravujeme - zkoušíme různé možnosti před textem, ze textem V,P Žáci pracují s pozicí obrázku

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova