MENU:ICT > Výstupy


Výuka digitální grafiky na ZŠ


pořízení fotografií, jejich úprava, vylepšení, retuše, organizace, fotomontáže apod. (vyučovací hodiny + pracovní soubory)

Další zajímavé náměty související s těmito hodinami najdete na adresách:
- https://sites.google.com/site/skolajihlava/grafika
- https://sites.google.com/site/skolajihlava/fotografovani

Úvod:

Některé vyučovací hodiny jsou pro svoji náročnost naplánovány na více hodin - minimální počet je uveden za názvem hodiny. Řešení jednotlivých úloh je zaheslováno a slouží pouze učitelům.

K vylepšení nebo úpravě fotografie je možné použít téměř jakýkoliv bitmapový editor (např. Adobe Photoshop, PaintShopPro, ZonerPhotoStudio, z freewarových je to především GIMP nebo jednodušší PhotoFiltre, XnView apod.)

Pro nejlepší dostupnost a jednoduché ovládání bych volil nejdříve seznámit se s programem PHOTOFILTRE. Téměř všechny úpravy fotografií, níže uvedené, lze tímto programem provést.

PhotoFiltre je freeware (do verze 8.1.0) je lokalizován do češtiny. Můžete si ho zdarma stáhnout třeba na www.stahuj.cz (PhotoFiltre 6.5.2 - vyzkoušená verze).

Předpoklady:

 • znalost práce se soubory - především uložení různých typů formátů obrázkových souborů (jpg, bmp, png, gif...)
 • znalost práce s archivem (ZIP)
 • základní znalost teorie bitmapové grafiky
 • ovládání základního grafického programu malování
 • vyhledávání obrázků na internetu - jejich uložení a kopírování

Témata hodin:

Téma hodiny Hodin Téma hodiny Hodin
Barevná úprava obrázků - Photofiltr-seznameni 1 Správná kompozice fotografie - zlatý řez - ZonerPhotoStudio + fotoaparát 2
Úprava velikosti, výběr, text, plátno - Photofiltr 1 Organizace souborů fotek - dávková konverze -Xnview, Photofiltr, ZonerPhotoStudio 1
Poměr stran, práce s výběrem - Photofiltr 1 Panoramatická fotografie - spojení fotografií - ZonerPhotoStudio 1
Základy retuše, klonovací razítko - Photofiltr 1 Panoramatická fotografie - pořízení (jak fotografovat) - fotoaparát 1
Retuše červených očí - Photofiltr 1 Úvod do 3D fotografie - ZonerPhotoStudio 1
Retuše portrétů - Photofiltr 1-2    
Umělecká fotografie (barevná část obrázku) - Photofiltr 1    
Nástěnný kalendář - Photofiltr + ZonerPhotoStudio 2    
Fotomontáž - photofiltr 2    
Koláž - photofiltr + fotoaparát
Koláž - photofiltr - jednoduchá
min 3
 
   

Téma hodiny: Barevná úprava obrázků - Photofiltr-seznameni

Náplň:

 • použití programu
 • otevření obrázku tímto programem
 • hlavní části programu
 • základní nástroje a práce s nimi - jednoduché vylepšení nebo změna obrázku
 • využití některých nástrojových tlačítek při úpravě obrázku

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Je důležité, aby žáci věděli z čeho se skládá bitmapový obrázek, co je to rozlišení a uměli používat nástroje, které se vyskytují v programu malování. Účelem této hodiny není úplná dokonalost a barevná shodnost výsledného obrázku, spíše jde o vyzkoušení, co dané nástroje tohoto programu umožňují (jaké je možné další nastavení apod). Drobné problémy může ze začátku dělat vylepšení obrázku (zdůraznit, že nejde o využití všech nástrojů na vylepšení obrázku). Žáci by se měli snažit docílit např. lepšího kontrastu a sytosti barev za co nejmenšího šumu fotografie, mohou použít i přednastavené automatické vylepšení. 

reseni-uprava1.zip


Téma hodiny: Úprava velikosti, výběr, text, plátno - Photofiltr

Náplň:

 • způsoby "načtení" obrázku (otevření, zkopírování ze schránky do plátna, získání ze schránky)
 • vložení textu a způsoby úpravy a efektů písma
 • výběr obrázku
 • změna velikosti obrázku
 • možnosti plátna

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Žáci by si měli vyzkoušet, jak měnit velikost obrázku, jaké jsou možnosti a varianty. Dále by se měli seznámit s možnostmi vložení textu do obrázku a nastavení různých efektů. Opět nejde o úplnou barevnou shodnost nebo výběr stejného vzoru. Měli by se snažit o nastavení více efektů písma naráz.

reseni-uprava2.zip


Téma hodiny: Poměr stran, práce s výběrem - Photofiltr

Náplň:

 • způsoby "načtení" obrázku (otevření, zkopírování ze schránky do plátna, získání ze schránky)
 • ořez obrázku v daném poměru
 • poměr stran pohlednicové papírové fotografie (3:2)
 • poměr stran monitorů a pořízených fotografií (4:3)
 • zrcadlení

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Seznámení s nejpoužívanějšími poměry stran pořízených fotografií (poměr stran u monitorů, televizí, pohlednicových fotografií) a jejich následná změna za použití ořezu a úpravy velikosti fotografie.

reseni-uprava3.zip


Téma hodiny: Základy retuše, klonovací razítko - Photofiltr

Náplň:

 • odstranění nežádoucích objektů ve fotografii
 • použití klonovacího razítka
 • použití rozmazávače (žehlička), různých typů štětců
 • ořez obrázku do požadovaného poměru
 • práce s různými typy výběrů

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Seznámení s jedním z nejjednodušších způsobů vylepšování obrázků pomocí klonovacího razítka s použitím různých výběrů. Je možné použít různé kombinace postupů. Snažte se docílit co nejlepší kvality fotografie. Po zdatnější žáky je připraven druhý obrázek.

reseni-hroch-vetev.zip


Téma hodiny: Retuše červených očí - Photofiltr

Náplň:

 • odstranění a změna barev určitých částí obrázků
 • práce s různými výběry a změna jejich velikosti
 • použití nástrojů: štětec, gamakorekce, rozmazávač
 • práce s lupou

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Ukázka jednoho z mnoha způsobů jak odstranit tzv. vadu červených očí bez použití automatických nástrojů. Snažte se docílit co nejlepší věrnosti fotografie. Po zdatnější žáky je připraven druhý obrázek, kde si mohou zkusit barevně vylepšit i další části obličeje.

reseni-oci-zuby-belmo.zip


Téma hodiny: Retuše portrétů - Photofiltr

Náplň:

 • použití již dříve probraných nástrojů na složitějších úpravách
 • práce s různými výběry a změna jejich velikosti
 • použití nástrojů: štětec, gamakorekce, rozmazávač, sytost, kontrast
 • práce s lupou
 • práce s filtry

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Ukázka vylepšení obličeje a zbavení jeho vad. Zdůrazněte, že nejde o vytvoření "příšery", ale o vytvoření "modelky". Snažte se opět o co největší věrnost fotografie. Některé úpravy jsou už náročnější, proto se často stane, že některé postupy se budou muset i vícekrát opakovat. Doporučuji postupné ukládání po provedených úpravách (zadejte vždy pozměněný název obrázku např: divka1, divka2 atd). Po zdatnější žáky jsou připraveny další obrázky, kde si mohou zkusit barevně vylepšit i další obličeje celebrit. Pokud máte možnost zkuste využít i vlastních vyfotografovaných obličejů případně zadejte za DÚ.

reseni-retus.zip


Téma hodiny:  Umělecká fotografie (barevná část obrázku) - Photofiltr

Náplň:

 • barevné zvýraznění určitých částí obrázku
 • práce s výběry
 • využití pořízeného vzoru obrázku za použití klonovacího razítka

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Jeden ze způsobů zvýraznění některého objektu v obrázku a vytvoření umělecké fotografie.

reseni-umelecka-foto.zip


Téma hodiny: Nástěnný kalendář - Photofiltr + ZonerPhotoStudio

Náplň:

 • vytvoření PDF souboru
 • rozbalení souboru ZIP
 • ořez fotografií do určitého poměru pomocí ZonerPhotoStudia
 • práce s výběrem, vzorem, filtry, písmem, rámečky

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Použitím dvou grafických programů vytvořit nástěnný kalendář. Vytvoření kalendáře rozvrhněte na minimálně 2 vyučovací hodiny. Výsledkem by měl být PDF soubor kalendáře. V první hodině jde o výběr vhodných fotografií, jejich ořez a vytvoření kalendáře pomocí ZonerPhotoStudia (po první hodině neukládejte ještě do PDF). Ve druhé hodině pomocí Photofiltru vytvořit úvodní stranu kalendáře za použití dříve využívaných nástrojů, vložení této stránky do kalendáře a export do PDF.

reseni-kalendar-2011.zip


Téma hodiny: Fotomontáž - photofiltr

Náplň:

 • práce s výběrem
 • práce s více otevřenými obrázky najednou
 • deformování objektu
 • práce s klonovacím razítkem
 • kopírování objektů (zprůhlednění barvy při kopírování)
 • vymazání (nahrazení pozadí)
 • změna barvy objektů (odbarvení)

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Jde už o náročnější úpravy obrázku. O opakování a rozšíření dříve naučených postupů. Výsledkem by měl být obrázek tuningu auta. Práci je potřeba rozvrhnout minimálně na 2 vyučovací hodiny. Není nutné použít všechny nástroje, ale dbejte na co největší věrnost a pečlivost. Některé úpravy jsou už náročnější, proto se často stane, že některé postupy se budou muset i vícekrát opakovat. Doporučuji postupné ukládání po provedených úpravách (zadejte vždy pozměněný název obrázku např: snizeni_podvozku, odbarveni_auta atd).

reseni-postupna-uprava.zip


Téma hodiny: Koláž - photofiltr + fotoaparát

Náplň:

 • práce s fotoaparátem
 • práce s internetem (vyhledávání, uložení obrázků)
 • práce s více obrázky
 • práce s výběrem (magická hůlka, inverze výběru, obrys)
 • práce s textem v obrázku
 • ořez, změna velikost, stín a rámeček u fotografie

Pracovní soubory 1:

Pracovní soubory 2 - jednodušší zadání bez fotoaparátu:

Metodické poznámky:

Jde už o poměrně náročné úpravy obrázku. Pro méně zdatné žáky využijte pracovní soubory 2. Pokud není v dosahu vlastní fotoaparát použijte TOM-original-foto.zip. Lze využít jako závěrečnou práci. Výsledkem by měla být pohlednicová fotografie (15x10cm) vhodná k vyvolání nebo tisku. Neustále proto zdůrazňujte skutečnou papírovou velikost. Pro dosažení patřičného výsledného efektu je potřeba velká pečlivost. Práci je potřeba rozvrhnout minimálně na 3 vyučovací hodiny. Rozvržení celé pohlednice (případně vyfotografování některých pozic) a nalezení potřebných materiálů na internetu, lze zadat za domácí úkol. Rozvržení jednotlivých hodin například takto: 1. hod - vyfotografování, nalezení vhodné textury, 2. hod - příprava portrétové fotografie s popisem a texturou, 3. hod - vytvoření kompletní pohlednice se všemi fotografiemi vhodně oříznutými a svým podpisem.

reseni-TOM-portret.zip
reseni-praha.zip


Téma hodiny: Správná kompozice fotografie - zlatý řez - ZonerPhotoStudio + fotoaparát

Náplň:

 • seznámení se správným komponováním scény
 • jak správně držet fotoaparát, jak a co fotografovat (pro náročnější - základní nastavení fotoaparátu)
 • nejčastější chyby při kompozici
 • úprava kompozice v počítači (horizont, kolinearita, perspektiva, ořez v poměru, zlatý řez)

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

V 1. hod - seznámení se správnou kompozicí (chybami) a jejich oprava v počítači. Ve 2. hod - jak držet fotoaparát, jak a co fotografovat, vyzkoušení. Hodiny nejsou zaměřeny na nastavení fotoaparátu (uvedeno spíše jako doplnění) jde hlavně o seznámení se správným komponováním scény.


Téma hodiny: Organizace souborů fotek - dávková konverze -Xnview, Photofiltr, ZonerPhotoStudio

Náplň:

 • hromadné otáčení, přejmenování, úprava velikost s využitím jednoho z programů (Xnview, Photofiltr, ZonerPhotoStudio)
 • zjištění základních informací o fotografii (rozlišení, velikost)

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Jde o seznámení se základními hromadnými operacemi, souvisejícími s organizací fotografií (souborů) v počítači. Ukázka, jak urychlit práci s velkým množstvím fotografií.

reseni-zoo-jihlava.zip


Téma hodiny: Panoramatická fotografie - spojení fotografií - ZonerPhotoStudio

Náplň:

 • spojení fotografií v jednu panoramatickou

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Fotografie byly pořízeny v různých podmínkách a fotografovány se stativem a bez stativu. Cílem je vyzkoušet spojení více fotografií a jaké potíže se vyskytnou při špatné vyfotografovaných panoramatických záběrech. 

reseni-panorama.zip


Téma hodiny: Panoramatická fotografie - pořízení (jak fotografovat) - fotoaparát

Náplň:

 • správné a chybné fotografování panoramatické fotografie
 • základní nastavení fotoaparátu při pořizování panoramatické fotografie
 • pořízení a vytvoření vlastní panoramatické fotografie

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Za použití vlastních nebo školního fotoaparátu pořízení a spojení snímků v  panoramatickou fotografii z okolí školy. Je nutné dobré promyšlení co se bude fotografovat a příprava fotoaparátu (případně stativu). Vlastní spojení pravděpodobně proběhne až v úvodu další hodiny.


Téma hodiny: Úvod do 3D fotografie - ZonerPhotoStudio + 3D brýle + fotoaparát

Náplň:

 • co je 3D fotografie
 • jak fotografovat 3D obrázky
 • vytvoření 3D fotografie

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Vyzkoušení vytvoření 3D fotografie z fotografií pořízených klasickým digitálním. fotoaparátem a jak správně nafotit 3D fotografii v běžných podmínkách.

reseni-3d.zip


Copyright © 2010 ZŠ Seifertova