MENU:ICT > Výstupy


Elektronické publikování na ZŠ


pořízení a střih videa, tvorba jednoduchých WWW stránek pomocí GOOGLU, PDF dokument apod.(vyučovací hodiny + pracovní soubory)

Další zajímavé náměty související s těmito hodinami najdete na adresách:
- video: https://sites.google.com/site/skolajihlava/video
- tvorba WWW: https://sites.google.com/site/skolajihlava/web---tvorba
                           https://sites.google.com/site/zsseifertova5/ - Google web s ukázkami, zadáním a výtvory žáků

Úvod:

Některé vyučovací hodiny (především týkajících se zpracování videa) jsou pro svoji náročnost naplánovány na více hodin - !!minimální!! počet je uveden za názvem hodiny. Řešení jednotlivých úloh je zaheslováno a slouží pouze učitelům.

Všechny hodiny jsou zpracovány tak, aby šlo použít freewarových nástrojů (programů).
U videa je to pro střih: Windows Movie Marker a Pinnacle Video Spin, pro převod mezi formáty videa: Format Factory, pro vytvoření DVD menu: DVDStyler, stažení videa z internetu: YoutubeDownloader, tvorba video animace: AnimatorDV Simple+ a pro zpracování zvuku: Audacity.
Pro tvorbu WWW stránek byly použity bezplatné stránky Googlu.
Vytvoření PDF dokumentů - pomocí PDFCreator, OpenOffice, nebo Googlu dokumentů.

Předpoklady:

 • znalost práce se soubory a složkami
 • znalost práce s archivem (ZIP)
 • Základní znalost bitmapové grafiky
 • práce s internetem a emailem

Témata hodin:

Téma hodiny - Video + Zvuk Hodin Téma hodiny - Tvorba WWW Hodin
Střih videa z fotek a hudbou - WindowsMovieMarker nebo PinnacleVideoSpin 2 Google - registrace a nastavení 1
Střih videoscének doplněných hudbou - WindowsMovieMarker nebo PinnacleVideoSpin 2 Práce s  textem a odkazy - Google 1
Chyby při natáčení videa + uložení videa do počítače - internet  +  kamera + WindowsMovieMarker 1 Webové album Picasa - Google 1
Úvod do video formátů + zjištění informací o videu - FormatFactory 1 Práce s obrázky a videem - Google 1
Převody video formátů - FormatFactory 1 Správa webu - Google 1
Publikování a stažení videa ze serveru Youtube - YoutubeDownloader??? 1 Tvorba vlastního webu - Google 2-3
Tvorba DVD menu - DVDStyler 1    
Tvorba video animace - kamera + AnimatorDV Simple+ 1

Téma hodiny - PDF dokument

Hodin
Natočení a střih vlastního krátkého videa (závěrečná práce) - kamera + střihový program 2 Vytvoření PDF dokumentu 1
Zpracovaní a úprava zvuku - mikrofon, sluchátka + Audacity 1    

Téma hodiny: Střih videa z fotek a hudbou - WindowsMovieMarker nebo PinnacleVideoSpin

Náplň:

 • co je projekt a výsledný videosoubor (rozdíl)
 • vkládání fotografíí, hudby, titulků, přechodů apod. do video prezentace
 • vyexportovaní video prezentace

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Práce s video soubory je obecně dosti časové náročná, proto si toto téma naplánujte minimálně na 2 hodiny. První hodina bude spíše seznamovací, tzn. jak uložit projek, jak vkládat fotografie, titulky atd. Bylo by dobré v této hodině rozmyslet, které fotografie a hudba budou v prezentaci použity. Ve druhé hodině už půjde o samotné vytvoření video prezentace z vybraných fotografií. Doporučuji časté ukládání vytvářeného projektu!!! První video sestavujte kratší (kolem 1 minuty), spíše dbejte na vyzkoušení možností. Není nutné použít všechny fotografie, také není vhodné, aby mezi každou fotografií byl jiný přechod apod. Pokud to není bezpodmínečně nutné, hudbu vložte až nakonec.

reseni-zoo.zip


Téma hodiny: Střih videoscének doplněných hudbou - WindowsMovieMarker nebo PinnacleVideoSpin 

Náplň:

 • rozlišení videa, poměr stran
 • vložení videa a možnosti střihu (rozdělení, vymazání části klipu)
 • vkládání fotografíí, hudby, titulků, přechodů apod.
 • vyexportovaní videa

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Opět budou tyto hodiny dosti časově náročné, proto si toto téma naplánujte minimálně na 2 hodiny. Opět doporučuji časté ukládání vytvářeného projektu!!! Není nutné ani žádoucí použít všechny video soubory, jde spíše o o seznámení se samotným střihem a jeho časovou náročností. Výsledné video by měla být pouze upoutávka na danou vybranou akci - délka kolem 2 minut. V první hodině rozvrhnout, které scénky (fotografie) budou v projektu použity. Ve druhé hodině provést vlastní střih, vložit titulky, přechody a hudbu. Je možné také vložit vlastní komentář (pokud pracujete ve WindowsMovieMarkeru). Pokud to není bezpodmínečně nutné, hudbu vložte až nakonec.


Téma hodiny: Chyby při natáčení videa + uložení videa do počítače - internet  +  kamera + WindowsMovieMarker 

Náplň:

 • seznámení s nejčastějšími chybami při pořizování záběrů
 • jak uložit záznam z kamery do počítače

Pracovní soubory:


Celý záznam s chybami při natáčení: http://www.youtube.com/watch?v=ViSt0hQOH_g

Metodické poznámky:

Před samotným natáčením videokamerou je dobré žáky seznámit, jak správně natáčet záběry, aby byly později použitelné pro samotné přehrávání a střih. Většina žáků se dopouští stále stejných kompozičních chyb, proto jsou v těchto ukázkách zdůrazněny. Další důležitou činností je "dostat" pořízený videozáznam do počítače. Natočte se žáky některé dobré i špatné kompoziční záběry pobavte se o chybách, zdůrazněte správné držení videokamery a pokud stihněte, uložte některé do počítače.


Téma hodiny: Úvod do video formátů + zjištění informací o videu - FormatFactory

Náplň:

 • co tvoří video soubor
 • seznámení s termíny (kontejner, stream, rozlišení, bitrate, kodek atd.)
 • zjištění základních informací o video souboru

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Zařízení, která v dnešní době umožňují natáčet video toto natočené video ukládají do různých formátů. Je proto je dobré seznámit se s nejpoužívanějšími formáty a základními termíny souvisejícími s natočeným videem. Toto nám potom může usnadnit pozdější střih, úpravu videa a převody mezi různými formáty. V této hodině jde o úvodní seznámení z čeho se skládá video soubor a zjištění základních parametrů videa pomocí programu FormatFactory.

info-reseni.zip


Téma hodiny:  Převody video formátů - FormatFactory

Náplň:

 • konverze (převod) video souboru do jiného formátu (kodeku atd.)

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Jde o vyzkoušení konverze mezi video formáty, nastavení různých parametrů a porovnání výsledné kvality videa uloženého v těchto formátech.

prevody-video-formatu-2-reseni.zip


Téma hodiny:  Publikování a stažení videa ze serveru Youtube - YoutubeDownloader???

Náplň:

 • publikování nahraného videa a jeho případná úprava na serveru Youtube
 • stažení videa ze serveru youtobe
 • konverze staženého videa

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Po sestříhání a úpravě videa nastává většinou buď jeho publikování například na internetu nebo uložení na nějaké záznamové médium (Hardisk nebo disky CD, DVD apod.). Jedním z nejpoužívanějších serverů určených pro publikování videa je server Youtube. Velká část žáků už také na tomto serveru zkoušela nějaká videa publikovat. Hodina je proto postavena jak pro začínající, kteří si mohou vyzkoušet prosté zveřejnění  a stažení videa, tak i pro pokročilejší, kteří si mohou nahrané video upravit přímo na tomto serveru. Pro stažení videa pomocí YoutubeDownloaderu je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi.


Téma hodiny: Tvorba DVD menu - DVDStyler

Náplň:

 • vytvoření kapitol z video souborů
 • vytvoření DVD s menu

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Po sestříhání a úpravě videa nastává většinou buď jeho publikování například na internetu nebo uložení na nějaké záznamové médium (Hardisk nebo disky CD, DVD apod.). V této hodině jde o vytvoření disku DVD, který bude obsahovat i menu, pomocí programu DVDStyler. Možnosti tohoto programu jsou opravdu velké, proto se nejprve soustřeďte na vytvoření pouze jednoduchého menu a jeho výsledné vygenerování na disk počítače. Na disku je pak vytvořena klasická DVD struktura složek. Není proto pro vyzkoušení nutné, aby měl počítač DVD vypalovačku. Šikovní žáci mohou potom vyzkoušet další možnosti tohoto programu, jako je přidávání tlačítek, zvuku, vytvoření více kapitol na určitém video souboru atd.

reseni-magnetismus.zip


Téma hodiny: Tvorba video animace - kamera + AnimatorDV Simple+

Náplň:

 • pořízení ruční animace
 • vygenerování do video souboru

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Hodina je rozšiřující prací s videem (animací) a je určena spíše pro menší počet šikovnějších žáků. Mohou si při ní vyzkoušet vytvoření ruční animace. K pořizování jednotlivých snímků lze použít i webkameru (horší kvalita) viz ukázka rozbaleni-a-zabaleni-papiru.mp4. Práce je poměrně časově náročná na přípravu a zpracování, je dobré si předem připravit pomůcky, stativ i kameru (popřípadě fotoaparát). Kamera umožňuje prolínání jednotlivých snímků proto je práce s ní výhodnější. Vytvářený projekt průběžně ukládejte. Výsledné video je potom dobré převést do nějakého kompresního formátu.


Téma hodiny: Natočení a střih vlastního krátkého videa (závěrečná práce) - kamera + střihový program

Náplň:

 • pořízení vhodných video scének
 • uložení video scének do počítače ve vhodném formátu
 • sestříhání záběrů a doplnění o zvuk, přechody a titulky
 • vygenerování výsledného videa

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Práce je potřeba rozdělit nejméně na dvě vyučovací hodiny (natáčecí a střihovou) záleží na rychlosti počítačů, schopnostech žáků, typem pořizovaného záznamu. Dobré je vybrat vhodnou místnost, počítačová učebna není většinou příliš vhodné místo. Před první (natáčecí) hodinou je dobré mít už dopředu promyšleny záběry, žáci by měli být na natáčení již připraveni. Žáky je dobré rozdělit do skupin asi po čtyřech. Jeden ze skupiny natáčí kamerou a zbytek jsou herci. Po natočení provést uložení pořízených záběrů do počítače. Ve druhé hodině provést vlastní střih a vygenerování videa. Hodiny jsou velmi náročné na organizaci, a jelikož se jedná o závěrečnou práci, je výhodnější pracovat s větší časovou rezervou.


Téma hodiny: Zpracovaní a úprava zvuku - mikrofon, sluchátka + Audacity

Náplň:

 • co je zvuk
 • zvukové formáty
 • kvalita zvuku
 • pořízení zvukového záznamu
 • úprava zvukového záznamu
 • export do jiného formátu

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Pořízení a úprava zvuku patří k neméně důležitým činnostem týkajících se střihu videa (například vložení komentáře do videa). Žáci by si měli vyzkoušet nahrát vlastní zvukový záznam (pokud je v dosahu mikrofon), upravit ho a vyexportovat do určitého formátu. Šikovnější žáci mohou v dalších úkolech experimentovat se zvukovou nahrávkou měnit např: tempo, rychlost, přidat další zvukovou stopu atd

 reseni-upravy-zvuku.zip


Téma hodiny: Google - registrace a nastavení

Náplň:

 • registrace do GOOGLE
 • nastavení iGoogle
 • registrace na Gmail
 • registrace na Google Picasa
 • registrace na Youtube

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

V této hodině je nutné zaregistrovat se do výše uvedených služeb Googlu. V dalších hodinách, při tvorbě vlastních stránek, se těchto služeb bude využívat. Pokud by toto žáci nezvládli v hodině je dobré jim zbytek zadat za domácí úkol.


Téma hodiny: Práce s  textem a odkazy - Google

Náplň:

 • založení vlastního prázdného webu
 • vkládání textu a odkazů do stránek
 • vytvoření nové stránky (různých typů) a zařazení do menu
 • úprava menu

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Žáci si založí vlastní webové stránky na Googlu. Jelikož je tato služba hodně využívána většina vhodných domén je už obsazena, proto je potřeba žáky navést co zadávat za doménu (např: vaše škola-příjmení žáka+čísla apod). Protože tento web bude pouze zkušební a později ho bude možné smazat, není vhodné se v úvodní hodině příliš zatěžovat s názvem webu. Žáci též mohou mít více webů. Podle pracovního ukázkového webu si vyzkouší a vytvoří část označenou 1. (základní typy stránek a vkládání textu odkazů a souborů).


Téma hodiny: Webové album Picasa - Google

Náplň:

 • vytvoření webového alba pomocí Picasa
 • vkládání a úprava vložených fotografií
 • sdílení fotografií (alba)
 • uspořádání fotografií, popisky (osob na fotografii) apod.

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Pro umísťování fotografií, do webových stránek, je dobré využít webové album Picasa. Umožňuje propojení s vlastními vytvářenými stránkami a poměrně hodně kapacitních prostoru pro fotografie, proto je dobré se s Picasou seznámit, ještě před probíráním vlastního vkládání obrázků do stránek. Žáci si založí vlastní album nahrají cca 5 fotografií z disku počítače a vyzkouší některé možnosti alba viz. zadání. Je dobré, aby na nějaké fotografii byly obličeje (popisky osob na fotografii).


Téma hodiny: Práce s obrázky a videem - Google

Náplň:

 • možnosti vložení a zobrazení obrázků ve stránkách
 • možnosti vložení a zobrazení videí ve stránkách

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Podle pracovního ukázkového webu si žáci vyzkouší a vytvoří část označenou 3. (možnosti vložení obrázku a videí). Pokud do svých stránek budou nahrávat  fotografie z disku počítače, doporučuji je nejdříve nahrát do alba Picasy (více možností práce s těmito fotografiemi a více kapacitního prostoru pro fotografie). Pokud budou chtít umístit do stránek vlastní videa, je nejdříve nutné je nahrát např. na server Youtube viz. ukoly-youtobe-umisteni-a-stazeni-videa.pdf.


Téma hodiny: Správa webu - Google

Náplň:

 • nastavení stránky
 • smazání, obnovení stránky a trvalé smazání stránky
 • změna oprávnění a sdílení webu
 • správa webu

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Podle pracovního ukázkového webu si žáci vyzkouší část označenou 4. (splní část - úkoly s nastavením). Postup najdou v google-sprava-webu.pdf.


Téma hodiny: Tvorba vlastního webu - Google

Náplň:

 • založení webu
 • práce s textem, odkazy na int.str.
 • práce s obrázky na int. str.
 • formátování webu
 • nastavení sdílení

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Žáci by si měli za domácí úkol zvolit a promyslet určité téma, jak bude vypadat menu (odkazy), co bude v logu stránek, co na které stránce uvedou apod. V první hodině by si měli založit stránky, vybrat vhodný motiv, vytvořit logo a strukturu webu (menu), kterou průběžně konzultujte. V dalších hodinách už bude probíhat samotná práce na jednotlivých stránkách + případná grafická úprava a formátování. 


Téma hodiny: Vytvoření PDF dokumentu (otevírání, použití, spojování)

Náplň:

 • seznámení s PDF formátem
 • otevírání PDF dokumentů
 • tvorba PDF dokumentů
 • spojování více souborů různých typů do jednoho PDF dokument
 • spojování více PDF dokumentů do jednoho
 • tvorba PDF dokumentů z Googlu aplikací

Pracovní soubory:

Metodické poznámky:


Žáci si vyzkouší několik způsobů jak vytvořit PDF dokument. Nutné předpoklady - žáci by měli umět pracovat se soubory a složkami, dokázat zobrazit dokument nebo obrázek v náhledu před vytisknutím v libovolném programu, nastavit mu potřebné vlastnosti a vybrat požadovaný typ tiskárny k vytisknutí. Dále by měli ovládat stažení souborů z internetu a jejich uložení na předem určené místo na disku. Pro rozšiřující úlohy je nutné mít vytvořený účet na Googlu a orientovat se v základních Google aplikacích. Nutné nainstalované aplikace - libovolný PDF prohlížeč (např. Foxit Reader), kancelářský balík OpenOffice a PDFCreator.

reseni-pdf.zip


Copyright © 2010 ZŠ Seifertova