MENU:ŠVP > Výstupy


Inovace matematiky a fyziky v ŠVP

Realizační tým dílčí aktivity Inovace matematiky a fyziky v ŠVP si dal za úkol rozvíjet prostorovou představivost žáků a logické myšlení formou her (Blokus a Da Vinci Code), soutěží (piškvorky, fotosoutěž - souměrné útvary) či projektů (modelování těles, práce s programem Cabri II Plus), zvýšit u žáků finanční gramotnost (produkty bankovních ústavů, využití procent pro založení dětského konta) a seznámit je se zajímavostmi fyziky formou popularizačních přednášek. Žáci 6. – 9. ročníku soutěžili v piškvorkách, hráli hry, stavěli z kostek a prováděli různé výpočty a konstrukce, fotili osově a středově souměrné útvary, vyhledávali a zpracovávali informace z oblasti bankovních ústavů či tvořili v programu Cabri II Plus, kdy se snažili pochopit princip dynamické geometrie.

Hry - Blokus, Da Vinci Code:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Blokus - návod ke hře 0.1 MB DOC
Blokus - soutěžní list 0.1 MB XLS
Blokus - výsledkové listiny 0.1 MB ZIP
Da Vinci Code - návod ke hře 0.1 MB DOC
Da Vinci Code - soutěžní list 0.1 MB XLS
Da Vinci Code - výsledkové listiny 0.1 MB ZIP
Všechny výše uvedené výstupy 0.1 MB ZIP

Soutěže - souměrné útvary,
                 piškvorky:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Souměrné útvary - pexeso 2010 1.4 MB PDF
Souměrné útvary - pexeso 2010 (k tisku) 2.9 MB PDF
Souměrné útvary - výsledky 2010 0.2 MB XLS
Souměrné útvary - pexeso 2011 0.9 MB PDF
Souměrné útvary - pexeso 2011 (k tisku) 8.5 MB PDF
Souměrné útvary - výsledky 2011 0.1 MB XLS
Piškvorky - soutěžní list 0.1 MB XLS
Piškvorky - výsledkové listiny 0.1 MB ZIP
Všechny výše uvedené výstupy 13.8 MB ZIP

Produkty bankovních ústavů:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Tabulka porovnávající produkty bank 0.1 MB DOC
Přehled základních produktů bank 0.1 MB DOC
Finanční produkty - pracovní list 0.1 MB DOC
Formy bankovnictví - pracovní list 0.1 MB DOC
Finanční slovníček 1 - pracovní list 0.1 MB DOC
Finanční slovníček 2 - pracovní list 0.1 MB DOC
Finanční matematika - pracovní list 0.1 MB DOC
Osmisměrka 0.1 MB DOC
Mapa Jihlavy 0.6 MB DOC
Řešené pracovní listy 7.6 MB ZIP
Všechny výše uvedené výstupy 8.3 MB ZIP

Modelování těles - stavby z
krychlí, sítě, výpočty:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Krychle a kvádr - pracovní listy 2.1 MB PDF
Krychle - pracovní list (zadání) 0.1 MB DOC
Krychle - pracovní list (řešení) 0.1 MB DOC
Povrch krychle - vyvození 0.1 MB DOC
Sítě kvádru 0.1 MB DOC
Stavby z kostek - pracovní list 0.1 MB DOC
Test prostorové představivosti 0.4 MB JPG
Všechny výše uvedené výstupy 2.0 MB ZIP

Konstrukce v Cabri II Plus:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Práce žáků se zadáním 1.3 MB DOC
Práce žáků - konstrukce (FIG) 0.1 MB ZIP
Všechny výše uvedené výstupy 0.8 MB ZIP

Využití procent:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Pracovní list 1 0.1 MB XLS
Pracovní list 2 0.1 MB XLS
Diagramy porovnávající statistické údaje
(účet pro děti)
0.1 MB XLS
Řešené pracovní listy 3.7 MB ZIP
Všechny výše uvedené výstupy 3.8 MB ZIP

Přednášky z fyziky:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Sluneční soustava 33.1 MB PPS
Dobývání vesmíru 37.8 MB PPS
Historie fyzikálních objevů 6.5 MB PPS
Historie elektřiny 140.7 MB PPS
Historie elektřiny (doprovodný text) 0.1 MB DOC

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova