MENU:ŠVP > Výstupy


Historické památky Jihlavy - mezipředmětové vztahy

V rámci dílčí aktivity Historické památky Jihlavy pracovali žáci 7. a 8. ročníku na projektu Historické památky Jihlavy. Poznávali Jihlavu prostřednictvím historie, výtvarného umění a literatury. V historické části se seznamovali s minulostí Jihlavy, s jejími památkami a zajímavostmi, učili se orientovat v centru města. Absolvovali několik exkurzí a odborných přednášek, např. v Muzeu Vysočiny, v Informačním turistickém centru, v jihlavském archívu, na radnici, v kostele sv. Jakuba či v jihlavském podzemí. V literární části četli a poslouchali pověsti regionu, vyhledávali o nich a jejich autorech informace, seznamovali se s tématy pověstí, charakterizovali postavy příběhů, domýšleli začátek a konec pověsti. Dále vytvořili podle krátké pověsti scénář a podle něj připravili dramatizaci. Po absolvování semináře tvůrčího psaní se sami pustili do vymýšlení vlastních textů, které se vztahovaly k jihlavským památkám. Napsali podle vlastní fantazie řadu příběhů. Ve výtvarné části se prostřednictvím pracovních listů seznamovali s architektonickými prvky jednotlivých jihlavských staveb. Pracovali všemi dostupnými výtvarnými technikami a na základě toho vznikla celá řada zajímavých kreseb, maleb, koláží, fotografií, keramických reliéfů a grafických prací – linorytů, tisků z koláže, voskových rezerv a map, na kterých zobrazili jihlavské památky. Dále se zabývali ilustrací a vytvořili několik doprovodných kreseb k vlastním textům. Nejzdařilejší a nejzajímavější materiály byly vybrány k tisku, a tak vznikla publikace Jihlavské památky očima dětí.

Dějepis - pracovní listy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Pracovní list 1 (zadání) 0.3 MB DOC
Pracovní list 1 (řešení 1) 0.2 MB JPG
Pracovní list 1 (řešení 2) 0.2 MB JPG
Pracovní list 1 (řešení 3) 0.1 MB JPG
Pracovní list 2 (zadání) 0.7 MB DOC
Pracovní list 2 (řešení 1) 0.2 MB JPG
Pracovní list 2 (řešení 2) 0.1 MB JPG
Mapa (zadání) 0.2 MB JPG
Mapa (řešení 1) 0.2 MB JPG
Mapa (řešení 2) 0.3 MB JPG
Všechny výše uvedené výstupy 2.2 MB ZIP

Dějepis - referáty:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Brána Matky Boží 1 (1. část) 0.2 MB JPG
Brána Matky Boží 1 (2. část) 0.1 MB JPG
Brána Matky Boží 2 (1. část) 0.5 MB JPG
Brána Matky Boží 2 (2. část) 0.2 MB JPG
Historie Jihlavy (1. část) 0.3 MB JPG
Historie Jihlavy (2. část) 0.3 MB JPG
Jihlava 0.3 MB JPG
Jihlava celkově 0.8 MB JPG
Katakomby 0.2 MB JPG
Kostel sv. Jakuba (1. část) 0.2 MB JPG
Kostel sv. Jakuba (2. část) 0.1 MB JPG
Opevnění 0.2 MB JPG
Podzemí 0.3 MB JPG
Radnice 0.2 MB JPG
Všechny výše uvedené výstupy 3.9 MB ZIP

Český jazyk - pracovní listy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Pracovní list 1 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 1 (řešení) 0.1 MB PDF
Pracovní list 2 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 2 (řešení) 0.1 MB PDF
Pracovní list 3 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 3 (řešení) 0.1 MB PDF
Pracovní list 4 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 4 (řešení) 0.1 MB PDF
Pracovní list 5 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 5 (řešení 1) 0.1 MB DOC
Pracovní list 5 (řešení 2) 0.1 MB DOC
Pracovní list 5 (řešení 3) 0.1 MB DOC
Pracovní list 6 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 7 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 8 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 8 (řešení) 0.1 MB PDF
Pracovní list 9 (zadání) 0.1 MB DOC
Pracovní list 9 (řešení) 0.1 MB PDF
Pracovní list 10 (zadání) 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.2 MB ZIP

Český jazyk - texty žáků:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Brána 1 (Hubert) 0.1 MB DOC
Brána 2 (Vondrová) 0.1 MB DOC
Brána 3 (Zadinová) 0.1 MB DOC
Hradby 1 (Foltová) 0.1 MB DOC
Hradby 2 (Vejsadová) 0.1 MB DOC
Katakomby 1 (Amanová) 0.1 MB DOC
Katakomby 2 (Berková) 0.1 MB DOC
Katakomby 3 (Dvořák) 0.1 MB DOC
Kostel 1 (Augustová) 0.1 MB DOC
Kostel 2 (Sobotka) 0.1 MB DOC
Kostel 3 (Střechovská) 0.1 MB DOC
Kostel 4 (Varhaníková) 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.1 MB ZIP

Výtvarná výchova - pracovní listy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Románský sloh (zadání) 0.1 MB DOC
Románský sloh (řešení 1) 0.1 MB JPG
Románský sloh (řešení 2) 0.2 MB JPG
Románský sloh (řešení 3) 0.2 MB JPG
Románský sloh (řešení 4) 0.2 MB JPG
Gotika (zadání) 0.1 MB DOC
Gotika (řešení 1) 1.9 MB JPG
Gotika (řešení 2) 1.9 MB JPG
Gotika (řešení 3) 1.9 MB JPG
Renesance (zadání) 0.1 MB DOC
Renesance (řešení 1) 0.1 MB JPG
Renesance (řešení 2) 0.2 MB JPG
Renesance (řešení 3) 0.1 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 1 (zadání) 0.1 MB DOC
Umělecko-historické výrazy 1 (řešení 1) 0.2 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 1 (řešení 2) 0.2 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 1 (řešení 3) 0.1 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 2 (zadání) 0.6 MB DOC
Umělecko-historické výrazy 2 (řešení 1) 0.1 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 2 (řešení 2) 0.2 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 3 (zadání) 0.4 MB DOC
Umělecko-historické výrazy 3 (řešení 1) 0.1 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 3 (řešení 2) 0.1 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 3 (řešení 3) 0.1 MB JPG
Umělecko-historické výrazy 3 (řešení 4) 0.1 MB JPG
Baroko (zadání) 0.1 MB DOC
Baroko (řešení 1) 0.2 MB JPG
Baroko (řešení 2) 0.2 MB JPG
Secese (zadání) 0.1 MB DOC
Secese (řešení 1) 0.2 MB JPG
Secese (řešení 2) 0.2 MB JPG
Secese (řešení 3) 0.2 MB JPG
Rébus - stavební slohy (zadání) 0.3 MB DOC
Rébus - stavební slohy (řešení 1) 0.2 MB JPG
Rébus - stavební slohy (řešení 2) 0.2 MB JPG
Rébus - stavební slohy (řešení 3) 0.1 MB JPG
Výtvarné techniky a materiály (zadání) 0.1 MB ODT
Výtvarné techniky a materiály (řešení 1) 0.2 MB JPG
Výtvarné techniky a materiály (řešení 2) 0.2 MB JPG
Výtvarné techniky a materiály (řešení 3) 0.3 MB JPG
Výtvarné techniky a materiály (řešení 4) 0.2 MB JPG
Výrazy z oblasti keramiky (zadání) 0.1 MB ODT
Výrazy z oblasti keramiky (řešení 1) 0.1 MB JPG
Výrazy z oblasti keramiky (řešení 2) 0.1 MB JPG
Rébus - potřeby pro keramika (řešení 1) 0.1 MB DOC
Rébus - potřeby pro keramika (řešení 2) 0.1 MB JPG
Rébus - fotografie Jihlavy (řešení 1) 0.2 MB DOC
Rébus - fotografie Jihlavy (řešení 2) 0.2 MB JPG
Rébus - fotografie Jihlavy (řešení 3) 0.2 MB JPG
Koláž (zadání) 0.1 MB ODT
Koláž (řešení 1) 0.1 MB JPG
Koláž (řešení 2) 0.1 MB JPG
Křížovka (zadání) 0.1 MB DOC
Křížovka (řešení 1) 1.5 MB JPG
Křížovka (řešení 2) 1.9 MB JPG
Křížovka (řešení 3) 2.0 MB JPG
Křížovka (řešení 4) 0.8 MB JPG
Všechny výše uvedené výstupy 19.1 MB ZIP

Brožura:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Jihlavské památky očima dětí 6.2 MB PDF

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova