MENU:ŠVP > Výstupy


Rozvoj čtenářské gramotnosti

Cílem dílčí aktivity Rozvoj čtenářské gramotnosti bylo zlepšení čtenářské gramotnosti, podporovat další rozvoj čtenářských dovedností u dětí a zvýšení jejich zájmu o literaturu. Jednalo se o žáky prvních a druhých tříd. Práce byla rozdělena do několika dílčích aktivit: hodiny literárního kroužku, předčítání zajímavými osobnostmi, předčítání dětem v MŠ Dvořákova Jihlava, recitační soutěže, besedy s ilustrátory a spisovateli, návštěvy divadelních představení, spolupráce s Městskou knihovnou Jihlava. Besedami se spisovateli a ilustrátorem se děti inspirovaly k napsání vlastní knihy s názvem „Literární tvorba a ilustrace žáků druhých tříd“. Během dvou let se sledoval rozvoj čtenářských dovedností žáků v jednotlivých oblastech a porovnávaly se výsledky. Využívaly se tyto ukazatele: úroveň čtenářské dovednosti, porozumění textu – stručné vypravování, vyhledávání informací, předvídání, co se stane v další části textu, grafické znázornění, třídění informací podle daných kritérií. V prvním ročníku proběhla dvě srovnání, ve druhém tři podle čtyř hodnotících ukazatelů (zvládá výborně, zvládá, zvládá s pomocí a nezvládá). Údaje byly zaznamenány srovnávací tabulky.

Literární kroužek - přípravy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Časopisy pro děti 0.9 MB DOC
Hra na knihovnu 0.2 MB DOC
Ilustrátoři dětských knih 1.6 MB DOC
Kniha, můj přítel 0.1 MB DOC
O Červené karkulce 0.6 MB DOC
Podzim v poezii 0.1 MB DOC
Příprava zvířátek na zimu 0.8 MB DOC
Poznáš pohádku 0.1 MB DOC
Pranostiky 0.2 MB DOC
Próza a poezie na jaře 0.4 MB DOC
Vánoční zvyky a obyčeje 0.9 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 5.2 MB ZIP

Vzájemné čtení:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Časový plán O.1 MB DOC
Hudba v pohádkách O.6 MB DOC
Jihlavské pověsti O.2 MB DOC
Nebojme se doktora O.2 MB DOC
Oblíbená četba z dětství O.1 MB DOC
Škola trochu jinak O.3 MB DOC
Vhrsti O.1 MB DOC
Vyjádření příběhů tancem O.1 MB DOC
Život zvířat O.2 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 1.7 MB ZIP

Předčítání v MŠ Dvořákova:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Časový plán 0.1 MB DOC
Dědeček a koblížek 0.2 MB DOC
Hrnečku, vař! 0.1 MB DOC
Jak šlo vejce na vandr 0.2 MB DOC
Kůzlátka a hloupý vlk 0.1 MB DOC
O Budulínkovi 0.1 MB DOC
O Červené Karkulce 0.9 MB DOC
O kohoutkovi a slepičce 0.1 MB DOC
O perníkové chaloupce 0.1 MB DOC
O Smolíčkovi 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 1.5 MB ZIP

Recitační soutěž:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Třídní kola 2010 0.2 MB DOC
Školní kolo 2010 2.7 MB DOC
Třídní kola 2011 0.1 MB DOC
Školní kolo 2011 0.2 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 2.9 MB ZIP

Besedy o knihách:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Hmyzí svět Ondřeje Sekory 0.2 MB DOC
Martin Kolář (De Facto Mimo) 0.2 MB DOC
Vhrsti (Vojtěch Jančík) 0.4 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.6 MB ZIP

Divadelní představení:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Betlémská hvězda 0.2 MB DOC
Doktorská pohádka 0.1 MB DOC
O Palečkovi aneb Věřte nevěřte 0.2 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.4 MB ZIP

Spolupráce s Městskou
knihovnou:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Časový plán 0.1 MB DOC
Knížka moje kamarádka 0.1 MB DOC
Pasování prvňáků na čtenáře 0.2 MB DOC
Podzimní čtení 0.2 MB DOC
Tajemný vánoční čas 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.6 MB ZIP

Ověřovací protokol 1. ročník:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Grafické znázornění textu (březen) 0.1 MB DOC
Grafické znázornění textu (červen) 0.1 MB DOC
Porozumění textu (březen) 0.1 MB DOC
Porozumění textu (červen) 0.1 MB DOC
Předvídání, co se stane (březen) 0.1 MB DOC
Předvídání, co se stane (červen) 0.1 MB DOC
Vyhledávání informací (březen) 0.1 MB DOC
Vyhledávání informací (červen) 0.1 MB DOC
Protokol srovnání výsledků (ročník) 0.1 MB DOC
Protokol srovnání výsledků (žák) 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.1 MB ZIP

Ověřovací protokol 2. ročník:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Grafické znázornění textu (leden) 0.1 MB DOC
Grafické znázornění textu (květen) 0.1 MB DOC
Grafické znázornění textu (říjen) 0.1 MB DOC
Porozumění textu (leden) 0.1 MB DOC
Porozumění textu (květen) 0.1 MB DOC
Porozumění textu (říjen) 0.1 MB DOC
Předvídání, co se stane (leden) 0.1 MB DOC
Předvídání, co se stane (květen) 0.1 MB DOC
Předvídání, co se stane (říjen) 0.1 MB DOC
Třídění informací (leden) 0.1 MB DOC
Třídění informací (květen) 0.1 MB DOC
Třídění informací (říjen) 0.1 MB DOC
Vyhledávání informací (leden) 0.1 MB DOC
Vyhledávání informací (květen) 0.1 MB DOC
Vyhledávání informací (říjen) 0.1 MB DOC
Protokol srovnání výsledků (ročník) 0.1 MB DOC
Protokol srovnání výsledků (třída) 0.1 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.1 MB ZIP

Kniha:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Literární tvorba a ilustrace žáků druhých tříd 6.5 MB PDF

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova