MENU:ŠVP > Výstupy


Vzdělávání učitelů pro práci s programem Cabri II Plus

V rámci dílčí aktivity Vzdělávání učitelů pro práci s programem Cabri II Plus absolvovali učitelé matematiky a fyziky kurz, kde se seznámili s nástroji a možnostmi programu Cabri II Plus, který je založen na pochopení principu dynamické geometrie. Dále se připravovali na možnost využití programu Cabri II Plus v hodinách matematiky. Dále učitelé matematiky vytvářeli interaktivní přípravy.

Interaktivní přípravy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Vzájemná poloha kružnic 0.6 MB FLIPCHART
Trojúhelníky 0.1 MB FLP
Trojúhelník 0.2 MB FLP
Soustava souřadnic 0.1 MB FLP
Souměrnosti 0.3 MB FLP
Racionální čísla 0.1 MB FLP
Procenta 1 0.3 MB FLIPCHART
Procenta 2 1.3 MB FLIPCHART
Konstrukce 0.8 MB FLIPCHART
Konstrukce v trojúhelníku 0.1 MB FLP
Geometrické útvary 0.4 MB FLP
Dělitelnost 0.1 MB FLP
Druhy trojúhelníků 0.5 MB NOTEBOOK
Druhy trojúhelníků - vlastnosti 0.3 MB NOTEBOOK
Obsah kruhu 0.3 MB NOTEBOOK
Všechny výše uvedené výstupy 4.8 MB ZIP

UPOZORNĚNÍ: V některých prohlížečích je nutné soubory s přípravami uložit přes nabídku Uložit odkaz jako...,                         popřípadě u uložených souborů změnit příponu souboru na flp respektive flipchart

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova