MENU:VP > Výstupy


Schůzka žáků se zástupci středních škol


Schůzka je vlastně velkým „rodičákem”. Scházejí se na ní všichni rodiče vycházejících žáků. Během schůzky dostanou rozsáhlé informace od výchovného poradce, který vysvětlí způsob podávání přihlášek na jednotlivé typy škol a upozorní rodiče na možná úskalí při výběru SŠ. Na schůzku zveme i pracovníky z Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Jihlavě, od kterých rodiče dostanou aktuální informace o stavu na trhu práce.

Schůzka:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Dotazník pro žáky 9. tříd 0.2 MB DOC
Pozvánka pro rodiče 2010 0.2 MB DOC
Pozvánka pro rodiče 2011 0.2 MB DOC
Pozvánka pro zástupce SŠ a SOŠ 2010 0.5 MB DOC
Prezenční listina zástupců SŠ a SOŠ 2010 0.1 MB XLS
Prezentace IPS Jihlava 2010 0.4 MB PPT
Prezentace IPS Jihlava 2011 2.5 MB PPT
Prezentace SŠ a SOŠ - vzor 0.5 MB PPT
Žákovské prezentace SŠ a SOŠ 2011 6.2 MB PPT
Přijímací zkoušky na SŠ a SOŠ 2010 1.0 MB PPT
Přijímací zkoušky na SŠ a SOŠ 2011 1.4 MB PPT
Všechny výše uvedené výstupy 11.4 MB ZIP

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova