MENU:VP > Výstupy


Já ve světě práce: „To jsem já”, „Škola je moje práce”, „Práce mých rodičů”, „Co jsme dokázali”


Soubor pracovních listů je ušit na míru naší škole i využívaným učebnám. Jedná se o soubor aktivit, kdy žáci detailně zkoumají jednotlivé profese (Práce mých rodičů), učí se najít svoje přednosti a kvality (To jsem já), učí se vystupovat na veřejnosti (Moje střední škola) a organizovat práci na vlastním projektu (Co jsme dokázali). V hojné míře při těchto aktivitách využíváme internet pro získávání informací, interaktivní tabuli, audio zařízení s mikrofonem a video zařízení pro záznam jednotlivých vystoupení.

To jsem já - pracovní listy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Jak mě vidí ostatní (učitel) 0.1 MB DOC
Jak mě vidí ostatní (žák) 0.1 MB DOC
Jak mne vidí hvězdy (žák) 0.1 MB DOC
Popis pachatele (žák) 0.1 MB DOC
Síla zodpovědnosti (žák) 0.1 MB DOC
Žebříček hodnot (učitel) 0.1 MB DOC
Žebříček hodnot (žák) 0.1 MB DOC
To jsem já - vzorová prezentace 1.9 MB PPT
Všechny výše uvedené výstupy 2.2 MB ZIP

Práce mých rodičů -
pracovní listy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Než začnu s prezentací (žák) 1.0 MB DOC
Práce mých rodičů (učitel) 1.0 MB DOC
Práce mých rodičů - vzor. prezentace 3.5 MB PPT
Všechny výše uvedené výstupy 3.5 MB ZIP

Co jsme dokázali -
pracovní listy:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Dotazník pro spolužáky 1.0 MB DOC
Rozpis funkcí a úkolů 1.0 MB DOC
Rozpis termínů plnění úkolů 1.0 MB DOC
Termíny návštěv tříd 1.0 MB DOC
Zápis z návštěvy nižších ročníků 1.0 MB DOC
Všechny výše uvedené výstupy 0.2 MB ZIP

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova