MENU:VP > Výstupy


Profesní diagnostika


Díky projektu jsme mohli zakoupit vstupní hesla na portál www.proskoly.cz, který obsahuje kromě jiného i unikátní test Volby povolání, který je určen žákům základních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

Tento test je unikátní v tom, že přináší různé směry pohledu na testovanou osobu. Jedinečnost testu spočívá dále v možnosti paralelního testu pro rodiče, učitele a přátele, jehož výsledek umožní žákovi získat další informace o sobě a uvědomit si, jak ho vnímá jeho okolí.

Po absolvování testu vydáváme žákům certifikáty se souhrnem výsledků a doporučených povolání.

Profesní testování žáků:

výstup velikost
souboru
formát
souboru
Profesní testování žáků 0.6 MB PPT
Profesní testování žáků - leták pro rodiče 0.2 MB DOC
Rozpis učebnen 0.1 MB DOC
Ukázkový certifikát 0.8 MB PDF
Všechny výše uvedené výstupy 1.3 MB ZIP

Copyright © 2010 ZŠ Seifertova